Menu

Roboty ziemne

Marzec 12, 2015 - budowlanka

roboty ziemneRoboty ziemne często są mylone z robotami budowlanymi. Jednak w świetle prawa są to różne czynności, dlatego warto wiedzieć, czym tak naprawdę są roboty ziemne.

Wspomniane roboty są często dzielone na trzy podstawowe grupy.
Do pierwszej grupy możemy zaliczyć roboty podstawowe, takie jak między innymi: wykopy przestrzenne, makroniwelację czy wykopy liniowe lub wąskoprzestrzenne.


Druga grupa robotów to grupa robót ziemnych wykończeniowych. Do tej grupy możemy zaliczyć przede wszystkim operacje takie jak: wyrównanie wykopów przestrzennych, nasypy, wyrównywanie skarp a także prowadzenie wykopów pod nawy i stropy. Mikroniwelacja, rozkład ziemi roślinnej i darni oraz aranżacja małej architektury również jest zaliczana do grupy drugiej.
Trzecią i ostatnią grupą robót ziemnych jest grupa robót przygotowawczych i porządkowych. Zadania tej grupy polegają między innymi na całkowitym usunięciu darni oraz ziemi, karczowaniu, wycince a także odprowadzeniu wód opadowych. W ostatniej grupie również wytycza się obrys budowli. Trzecia grupa jest niejako grupą porządkową, ponieważ celem wszystkich prac prowadzonych w tej grupie jest wprowadzenie porządku na określony plac budowy.
Podczas pracy w czasie wykonywania różnego rodzaju robót, najważniejszą rzeczą, na jaką operator powinien szczególnie zwracać uwagę jest bezpieczeństwo swoje i pracowników. Życie jest bezcennym darem, dlatego tak ważne jest przestrzeganie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Ogrodzony teren, odpowiednie warunki pracy a także przestrzeganie wszystkich zasad z pewnością przyczynią się do bezpiecznej, bezwypadkowej pracy.
Praca podczas robót budowlanych czy robót ziemnych jest pracą ciężką, tak samo jak wszelkie usługi budowlane, które również są pewną częścią tej dziedziny a także żelbety. Aby szybko i sprawnie znaleźć usługodawcę żelbetów, warto wpisać w wyszukiwarkę na przykład żelbety opolskie, a z pewnością szybko znajdziemy odpowiedniego fachowca. Warto pamiętać, iż dobry fachowiec jest kluczem do sukcesu.

Po więcej informacji zapraszam na stronę http://ksetra.pl/oferta/roboty-ziemne/ gdzie znajduje się więcej informacji na temat robót ziemnych.